Data dodania: 22.04.2023 | aktualizacja: 20.07.2024 07:51:17

Podstawowe informacje

Krajowa Izb Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2A, działającą na podstawie ustawy z dnia z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. tj. z 2023 r., poz. 551) dalej także jako Ustawa samorządowa, jest jednostką organizacyjną samorządu zawodowego architektów szczebla krajowego.

Do zadań samorządu zawodowego architektów należy w szczególności:

Do zadań samorządów zawodowych należy w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków izb;
 • reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych swoich członków;
 • ustalanie zasad etyki zawodowej i nadzór nad jej przestrzeganiem;
 • nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, uznawanie kwalifikacji zawodowych oraz nadawanie i pozbawianie tytułu rzeczoznawcy budowlanego;
 • współdziałanie z organami administracji rządowej i organami samorządu terytorialnego oraz z innymi samorządami zawodowymi i stowarzyszeniami zawodowymi;
 • współdziałanie w doskonaleniu kwalifikacji zawodowych architektów;
 • zarządzanie majątkiem i działalnością gospodarczą samorządu zawodowego;
 • prowadzenie postępowań w zakresie odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych;
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących architektury lub budownictwa;
 • organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom samorządów zawodowych;
 • prowadzenie list członków samorządów zawodowych;
 • realizacja zadań statutowych.

Samorząd zawodowy architektów tworzy Krajowa Izba Architektów RP oraz szesnaście izb okręgowych, których obszar działalności pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju.

Poniżej linki do stron internetowych okręgowych izb architektów: https://www.izbaarchitektow.pl/okregowe_izby_architektow/

Sprawy przyjmowane są zgodnie z właściwością miejscowa i rzeczową przez biura poszczególnych izb samorządu zawodowego architektów i przekazywane do ich poszczególnych organów.

Wnioski o dostęp do informacji publicznej, innej niż informacje opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej przyjmowane są w sposób opisany wyżej, a także zwykłą pocztą elektroniczną (nie wymagają identyfikacji nadawcy).

Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu z tym, że wnioski do których stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, lub innych przepisów szczególnych  rozpatrywane są w terminach wynikających z tych ustaw.

Izba Architektów RP prowadzi rejestr architektów, członków okręgowych izb architektów oraz rejestr rzeczoznawców budowlanych.

Ilość wyświetleń dokumentu: 3980

Historia zmian dokumentu:

 • 23.04.2023 20:57:08 - Utworzenie dokumentu (Piotr Glegoła)
rozumiem
Używamy plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z polityką plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z tej strony wyrażasz na to zgodę.